Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» Máy bơm xăng dầu theo bộ nguồn điện 12V – 24V DC


Máy bơm dầu diesel ST200 24V
Máy bơm dầu diesel ST200 24V
Mã hàng : F00318000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Cube 70 MC 24V
 Máy bơm dầu diesel Cube 70 MC 24V
Mã hàng : F0059414B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Cube 70 MC 12V
 Máy bơm dầu diesel Cube 70 MC 12V
Mã hàng : F0059413B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Cube 70/33 24V
 Máy bơm dầu diesel Cube 70/33 24V
Mã hàng : Model:F0057700C
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Cube 56/33 12V
 Máy bơm dầu diesel Cube 56/33 12V
Mã hàng : Model:F0057600C
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Piusibox 24V Pro
  Máy bơm dầu diesel Piusibox 24V Pro
Mã hàng : Model:F0023201B
Giá : Liên hệ 0902253829
F0023101B Máy bơm dầu diesel Piusibox 12V Pro
F0023101B  Máy bơm dầu diesel Piusibox 12V Pro
Mã hàng : F0023101B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel ST Bi-pump 24V K33
Máy bơm dầu diesel ST Bi-pump 24V K33
Mã hàng : Model:F0024100A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel ST Bi-pump 12V K33
 Máy bơm dầu diesel ST Bi-pump 12V K33
Mã hàng : Model:F0024000A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Panther 56 K33 24/12V
Máy bơm dầu diesel Panther 56 K33 24/12V
Mã hàng : Model:F0034111C
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm xăng dầu EX50 K33 12V
 Máy bơm xăng dầu EX50 K33 12V
Mã hàng : Model:F0037502A
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác