Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ


MŨI MÀI SỨ, KIM LOẠI (EVE DIASYNT PLUS)
MŨI MÀI SỨ, KIM LOẠI (EVE DIASYNT PLUS)
Mã hàng : EVE DIASYNT PLUS
Giá : Liên hệ 0902253829
MŨI MÀI NHỰA, MÀI THÉP
MŨI MÀI NHỰA, MÀI THÉP
Mã hàng : MŨI MÀI NHỰA, MÀI THÉP
Giá : Liên hệ 0902253829
MŨI ĐÁNH BÓNG DÙNG CHO HÀM NHỰA
MŨI ĐÁNH BÓNG DÙNG CHO HÀM NHỰA
Mã hàng : MŨI ĐÁNH BÓNG
Giá : Liên hệ 0902253829
MẪU HÀM CÓ MẮC CÀI
MẪU HÀM CÓ MẮC CÀI
Mã hàng : MẪU HÀM CÓ MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0902253829
KÌM CẮT THẠCH CAO (PLASTER CUTTING PLIER)
KÌM CẮT THẠCH CAO (PLASTER CUTTING PLIER)
Mã hàng : KÌM CẮT THẠCH CAO
Giá : Liên hệ 0902253829
GIÁ KHỚP (ARTICULATORS)
GIÁ KHỚP (ARTICULATORS)
Mã hàng : GIÁ KHỚP
Giá : Liên hệ 0902253829
ĐÈN CỒN THỦY TINH
ĐÈN CỒN THỦY TINH
Mã hàng : ĐÈN CỒN THỦY TINH
Giá : Liên hệ 0902253829
ĐÈN CỒN INOX
ĐÈN CỒN INOX
Mã hàng : ĐÈN CỒN INOX
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỈ THÉP NHA KHOA CHINA
CHỈ THÉP NHA KHOA CHINA
Mã hàng : CHỈ THÉP NHA KHOA
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỈ THÉP NHA KHOA
CHỈ THÉP NHA KHOA
Mã hàng : CHỈ THÉP NHA KHOA
Giá : Liên hệ 0902253829
BAY TRỘN THẠCH CAO ORO - SPATULAS
BAY TRỘN THẠCH CAO ORO - SPATULAS
Mã hàng : SPATULAS
Giá : Liên hệ 0902253829
BAY ĐÁNH THẠCH CAO NHỰA
BAY ĐÁNH THẠCH CAO NHỰA
Mã hàng : BAY ĐÁNH THẠCH CAO NHỰA
Giá : Liên hệ 0902253829
BÁT CAO SU ORO - MIXING BOWL
BÁT CAO SU ORO - MIXING BOWL
Mã hàng : MIXING BOWL
Giá : Liên hệ 0902253829
BÁT CAO SU (DÙNG TRỘN CHẤT LẤY DẤU + THẠCH CAO) PLASTIC BOWL
BÁT CAO SU (DÙNG TRỘN CHẤT LẤY DẤU + THẠCH CAO) PLASTIC BOWL
Mã hàng : PLASTIC BOWL
Giá : Liên hệ 0902253829
XE ĐẨY DỤNG CỤ INOX 3 TẦNG
XE ĐẨY DỤNG CỤ INOX 3 TẦNG
Mã hàng : XE ĐẨY DỤNG CỤ INOX 3 TẦNG
Giá : Liên hệ 0902253829
THÌA LẤY DẤU 3 CHỨC NĂNG - BITE RELATOR 2000
THÌA LẤY DẤU 3 CHỨC NĂNG - BITE RELATOR 2000
Mã hàng : BITE RELATOR 2000
Giá : Liên hệ 0902253829
RĂNG TẠM
RĂNG TẠM
Mã hàng : RĂNG TẠM
Giá : Liên hệ 0902253829
MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ BÁN TỰ ĐỘNG ALPK2 K2-1701
MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ BÁN TỰ ĐỘNG ALPK2 K2-1701
Mã hàng : ALPK2 K2-1701
Giá : Liên hệ 0902253829
MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ ALPK2 - NHẬT BẢN
MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ ALPK2 - NHẬT BẢN
Mã hàng : ALPK2
Giá : Liên hệ 0902253829
MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY TỰ ĐỘNG OMRON HEM-8712
MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY TỰ ĐỘNG OMRON HEM-8712
Mã hàng : OMRON HEM-8712
Giá : Liên hệ 0902253829
MATRIX STRIPS - ĐAI NHỰA
MATRIX STRIPS - ĐAI NHỰA
Mã hàng : MATRIX STRIPS
Giá : Liên hệ 0902253829
MATRIX BAND - ĐAI KIM LOẠI
MATRIX BAND - ĐAI KIM LOẠI
Mã hàng : MATRIX BAND
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH NÚP NHA KHOA (LOOP HEADBAND MAGNIFIER)
KÍNH NÚP NHA KHOA (LOOP HEADBAND MAGNIFIER)
Mã hàng : KÍNH NÚP NHA KHOA
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH NHA SỸ ORO - PROTECTIVE GLASS
KÍNH NHA SỸ ORO - PROTECTIVE GLASS
Mã hàng : KÍNH NHA SỸ
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH NHA SĨ (SAFETY GLASSES)
KÍNH NHA SĨ (SAFETY GLASSES)
Mã hàng : KÍNH NHA SĨ
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH CHE TOÀN MẶT DENTAL PROTECTIVE FACEMASK
KÍNH CHE TOÀN MẶT DENTAL PROTECTIVE FACEMASK
Mã hàng : DENTAL PROTECTIVE FACEMASK
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
Mã hàng : OP-D-OP
Giá : Liên hệ 0902253829
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
Mã hàng : FACE SHIELD
Giá : Liên hệ 0902253829
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
Mã hàng : IMPLANT
Giá : Liên hệ 0902253829
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
Mã hàng : PATIENT BIB AND CLIPS
Giá : Liên hệ 0902253829
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Mã hàng : KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Giá : Liên hệ 0902253829
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
Mã hàng : X RAY FILM HOLDER
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
Mã hàng : MILK TOOTH BOX
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
Mã hàng : RETAINER BOX
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
Mã hàng : TRAY CASE
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
Mã hàng : DENTURE BOX
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
Mã hàng : COTTON ROLL AND DISPENSER
Giá : Liên hệ 0902253829
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
Mã hàng : POWER FLOSS
Giá : Liên hệ 0902253829
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
Mã hàng : MOUTH PROP
Giá : Liên hệ 0902253829
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
Mã hàng : MIRAHOLD BLOCK
Giá : Liên hệ 0902253829
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
Mã hàng : SURGICAL IMPLANT KIT
Giá : Liên hệ 0902253829
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
Mã hàng : BARRIER FILM & DISPENSER
Giá : Liên hệ 0902253829
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
Mã hàng : CHEEK RETRACTOR
Giá : Liên hệ 0902253829
BANH MÔI OPTRAGATE
BANH MÔI OPTRAGATE
Mã hàng : OPTRAGATE
Giá : Liên hệ 0902253829
BANH MÔI ARCFLEX
BANH MÔI ARCFLEX
Mã hàng : ARCFLEX
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
Mã hàng : MINI ENDO-BLOC
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
Mã hàng : ENDO RULER
Giá : Liên hệ 0902253829
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
Mã hàng : SÚNG BƠM SILICONE LỎNG
Giá : Liên hệ 0902253829
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
Mã hàng : SÚNG BẮN FUJI CEM
Giá : Liên hệ 0902253829
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
Mã hàng : SÚNG BẮN COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0902253829
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
Mã hàng : COMPULE GUN
Giá : Liên hệ 0902253829
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
Mã hàng : COMPULES TIPS GUN
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
Mã hàng : BUR HOLDER
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
Mã hàng : ENDO BOXES
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
Mã hàng : BUR STANDARD FOR 168 BURS
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
Mã hàng : MICRODONT RA BUR BOCK
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
Mã hàng : BUR CONTAINER
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
Mã hàng : ALUMINUM ORO
Giá : Liên hệ 0902253829
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
Mã hàng : AMALGAM THỦY TINH
Giá : Liên hệ 0902253829
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
Mã hàng : AMALGAM INOX
Giá : Liên hệ 0902253829
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
Mã hàng : GLASS DAPPEN DISH
Giá : Liên hệ 0902253829
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Mã hàng : CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Giá : Liên hệ 0902253829
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
Mã hàng : VITAPAN CLASSIC
Giá : Liên hệ 0902253829
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
Mã hàng : CHROMASCOP
Giá : Liên hệ 0902253829
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
Mã hàng : 3D VITAPAN - MASTER
Giá : Liên hệ 0902253829
LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
Mã hàng : NITANIUM OPEN COIL SPRING
Giá : Liên hệ 0902253829
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
Mã hàng : NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS
Giá : Liên hệ 0902253829
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
Mã hàng : FACEMASK
Giá : Liên hệ 0902253829
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
Mã hàng : LINGUAL BUTTON
Giá : Liên hệ 0902253829
HOOKS CHỈNH NHA
HOOKS CHỈNH NHA
Mã hàng : HOOKS CHỈNH NHA
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0902253829
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
Mã hàng : DUAL ANCHOR SYSTEM
Giá : Liên hệ 0902253829
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
Mã hàng : KOBAYASHI
Giá : Liên hệ 0902253829
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
Mã hàng : LIGATURE TIES
Giá : Liên hệ 0902253829
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
Mã hàng : ORTHO TECHNOLOGY
Giá : Liên hệ 0902253829
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0902253829
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
Mã hàng : 3M UNITEK ORTHODONTIC
Giá : Liên hệ 0902253829
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
Mã hàng : MOLAR BAND
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
Mã hàng : HUBIT OK REAL RESIN
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
Mã hàng : QUICKLEAR
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
Mã hàng : GLAM
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
Mã hàng : CERAMIC
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI RĂNG 6
MẮC CÀI RĂNG 6
Mã hàng : RĂNG 6
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
Mã hàng : SMARTCLIP™ SL3
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
Mã hàng : BRACKET
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
Mã hàng : ORTHOEURO
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
Mã hàng : ORO
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
Mã hàng : MINI DIAMOND
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
Mã hàng : EASY ECO
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
Mã hàng : BIONIC
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
Mã hàng : ARCHIST
Giá : Liên hệ 0902253829
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
Mã hàng : GEMINI MBT METAL BRACKETS
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỐT PIVO EURO POST
CHỐT PIVO EURO POST
Mã hàng : PIVO EURO POST
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỐT PIVO EG POST MANI
CHỐT PIVO EG POST MANI
Mã hàng : PIVO EG POST MANI
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỐT PIVO DENTAL
CHỐT PIVO DENTAL
Mã hàng : PIVO DENTAL
Giá : Liên hệ 0902253829
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Giá : Liên hệ 0902253829
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
Mã hàng : STERILIZATION ROLLS
Giá : Liên hệ 0902253829
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
Mã hàng : STERILIZATION POUCHES
Giá : Liên hệ 0902253829
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
Mã hàng : Sleeves Sensor
Giá : Liên hệ 0902253829
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
Mã hàng : CAVIWIPES
Giá : Liên hệ 0902253829
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Mã hàng : Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Giá : Liên hệ 0902253829
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
Mã hàng : CAVICIDE
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
Mã hàng : ANIOSGEL 85 NPC
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
Mã hàng : ASIRUB
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
Mã hàng : QUITANET PLUS
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
Mã hàng : HEXANIOS
Giá : Liên hệ 0902253829
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
Mã hàng : Bossklein Instrument Disinfectant
Giá : Liên hệ 0902253829
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
Mã hàng : STERIA FAVODENT
Giá : Liên hệ 0902253829
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
Mã hàng : HI-CLEAN SPRAY
Giá : Liên hệ 0902253829
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
Mã hàng : F1 W&H
Giá : Liên hệ 0902253829
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0902253829
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
Mã hàng : BENDECHK
Giá : Liên hệ 0902253829
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
Mã hàng : CLORAMIN B
Giá : Liên hệ 0902253829
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Mã hàng : DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Giá : Liên hệ 0902253829
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
Mã hàng : SPONGEL
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
Mã hàng : SURGICAL ASPIRATOR TIP
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
Mã hàng : Surgical Aspirator Tips
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
Mã hàng : EURONDA MONOART
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
Mã hàng : ỐNG HÚT NƯỚC BỌT
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
Mã hàng : SALIVA EJECTOR
Giá : Liên hệ 0902253829
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
Mã hàng : BOUFFANT CAP
Giá : Liên hệ 0902253829
LƯỠI DAO MỔ KIATO
LƯỠI DAO MỔ KIATO
Mã hàng : KIATO
Giá : Liên hệ 0902253829
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
Mã hàng : FLUORIDE TRAY
Giá : Liên hệ 0902253829
KHẨU TRANG Y TẾ FA
KHẨU TRANG Y TẾ FA
Mã hàng : FA
Giá : Liên hệ 0902253829
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
Mã hàng : Face Mask
Giá : Liên hệ 0902253829
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
Mã hàng : SAFE MASK
Giá : Liên hệ 0902253829
KHẨU TRANG 3M - 9001V
KHẨU TRANG 3M - 9001V
Mã hàng : 3M - 9001V
Giá : Liên hệ 0902253829
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
Mã hàng : KHẨU TRANG 3 LỚP
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Mã hàng : HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Giá : Liên hệ 0902253829
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
Mã hàng : COTTON DENTAL ROLLS
Giá : Liên hệ 0902253829
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
Mã hàng : GIẤY ĐÁNH GC
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
Mã hàng : NITRILE
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
Mã hàng : LATEX
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
Mã hàng : TOPCARE
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
Mã hàng : GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT
Giá : Liên hệ 0902253829
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
Mã hàng : CIMAX
Giá : Liên hệ 0902253829
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
Mã hàng : GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0902253829
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
Mã hàng : SPONGES
Giá : Liên hệ 0902253829
GẠC SAFE GAUZE
GẠC SAFE GAUZE
Mã hàng : SAFE GAUZE
Giá : Liên hệ 0902253829
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Mã hàng : ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Giá : Liên hệ 0902253829
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
Mã hàng : ERGONOM-X
Giá : Liên hệ 0902253829
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
Mã hàng : SKYDENT E
Giá : Liên hệ 0902253829
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
Mã hàng : FOMA DENTIX
Giá : Liên hệ 0902253829
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
Mã hàng : CEA DI
Giá : Liên hệ 0902253829
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Mã hàng : MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Giá : Liên hệ 0902253829
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
Mã hàng : PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0902253829
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
Mã hàng : DISPOSABLE PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0902253829
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC NHỰA
Giá : Liên hệ 0902253829
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC GIẤY
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
Mã hàng : Polishing Brushes
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
Mã hàng : PROPHY BRUSH
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
Mã hàng : VICRYL
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
Mã hàng : SILK, NYLON
Giá : Liên hệ 0902253829
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
Mã hàng : CHROMIC CATGUT
Giá : Liên hệ 0902253829
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
Mã hàng : WOODEN WEDGES
Giá : Liên hệ 0902253829
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
Mã hàng : INTERDENTAL WEDGES
Giá : Liên hệ 0902253829
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
Mã hàng : BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0902253829
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
Mã hàng : BÔNG BẠCH TUYẾT
Giá : Liên hệ 0902253829
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
Mã hàng : VINAHANKOOK
Giá : Liên hệ 0902253829
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Mã hàng : BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Giá : Liên hệ 0902253829
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Mã hàng : ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Giá : Liên hệ 0902253829
TISSUE NIPPERS
TISSUE NIPPERS
Mã hàng : TISSUE NIPPERS
Giá : Liên hệ 0902253829
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
Mã hàng : TISSUE FORCEPS
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
Mã hàng : SCREW GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
Mã hàng : TENSION GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
Mã hàng : LABORATORY CALIPERS
Giá : Liên hệ 0902253829
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
Mã hàng : MEASURING INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0902253829
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Mã hàng : AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Giá : Liên hệ 0902253829
SINGLE END SCALERS
SINGLE END SCALERS
Mã hàng : SINGLE END SCALERS
Giá : Liên hệ 0902253829
SCISSORS
SCISSORS
Mã hàng : SCISSORS
Giá : Liên hệ 0902253829
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
Mã hàng : SCAPEL BLADE HANDLES
Giá : Liên hệ 0902253829
SCALETTES
SCALETTES
Mã hàng : SCALETTES
Giá : Liên hệ 0902253829
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Mã hàng : ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Giá : Liên hệ 0902253829
ROOT TIP PICKS
ROOT TIP PICKS
Mã hàng : ROOT TIP PICKS
Giá : Liên hệ 0902253829
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
Mã hàng : RONGEURS
Giá : Liên hệ 0902253829
RETRACTORS - BANH MÔI
RETRACTORS - BANH MÔI
Mã hàng : RETRACTORS
Giá : Liên hệ 0902253829
PROBES
PROBES
Mã hàng : PROBES
Giá : Liên hệ 0902253829
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
Mã hàng : POSTERIOR SCALERS
Giá : Liên hệ 0902253829
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
Mã hàng : PORT AMALGAM
Giá : Liên hệ 0902253829
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
Mã hàng : PERIOSTEAL ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0902253829
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Mã hàng : PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Giá : Liên hệ 0902253829
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Mã hàng : ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0902253829
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
Mã hàng : SUCTION TIP
Giá : Liên hệ 0902253829
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Mã hàng : NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Giá : Liên hệ 0902253829
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
Mã hàng : NEEDLE HOLDERS
Giá : Liên hệ 0902253829
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
Mã hàng : ROOT ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác