Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa


Máy bán hàng tự động V3001QR
Máy bán hàng tự động V3001QR
Mã hàng : Model:TPAD.V3001QR
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động V3000
Máy bán hàng tự động V3000
Mã hàng : Model:TPAD.V3000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động V2001QR
Máy bán hàng tự động V2001QR
Mã hàng : Model: TPAD.V2001QR
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động V2000
Máy bán hàng tự động V2000
Mã hàng : Model:TPAD.V2000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL-H (0,00 ~ 2000 Ω)
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL-H (0,00 ~ 2000 Ω)
Mã hàng : 4105DL-H
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL (0,00 ~ 2000 Ω)
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL (0,00 ~ 2000 Ω)
Mã hàng : 4105DL
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105AH (20/200 / 2000Ω)
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105AH (20/200 / 2000Ω)
Mã hàng : 4105AH
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105A
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105A
Mã hàng : 4105A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102AH (12/120 / 1200Ω)
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102AH (12/120 / 1200Ω)
Mã hàng : 4102AH
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102A
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102A
Mã hàng : 4102A
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Mã hàng : 3552BT
Giá : Liên hệ 0902253829
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Mã hàng : 3552
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
 Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
Mã hàng : 3165
Giá : Liên hệ 0902253829
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Mã hàng : 3131A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Mã hàng : 3128
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Mã hàng : 3125A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Mã hàng : 3124A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Mã hàng : 3122B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Mã hàng : 3121B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Mã hàng : 2434
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Mã hàng : 2433R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Mã hàng : 2433
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Mã hàng : 2432
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Mã hàng : 2431
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Mã hàng : 2413F
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Mã hàng : 2608A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Mã hàng : 2510
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Mã hàng : 2500
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Mã hàng : 2300R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Mã hàng : 2210R
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Mã hàng : 2200R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Mã hàng : 2200
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm hãm AC KYORITSU 2127R (AC 1000A)
Ampe kìm hãm AC KYORITSU 2127R (AC 1000A)
Mã hàng : 2127R
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Mã hàng : 2117R
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Mã hàng : 2060BT
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Mã hàng : 2046R
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Mã hàng : 2033
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Mã hàng : 2031
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Mã hàng : 2010
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm KYORITSU 2002R (AC 2000A; True RMS)
Ampe kìm KYORITSU 2002R (AC 2000A; True RMS)
Mã hàng : 2002R
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm KYORITSU 2002PA (AC 2000A)
Ampe kìm KYORITSU 2002PA (AC 2000A)
Mã hàng : 2002PA
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Mã hàng : 2012R
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Mã hàng : 2000
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Mã hàng : 1110
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Mã hàng : 1109S
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1052
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1052
Mã hàng : 1052
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Mã hàng : 1030
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Mã hàng : 1020R
Giá : Liên hệ 0902253829
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Mã hàng : 1019R
Giá : Liên hệ 0902253829
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Mã hàng : 1018H
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Mã hàng : 1009
Giá : Liên hệ 0902253829
Kiểm tra KYORITSU 8406 (-40ºC ~ 500ºC)
Kiểm tra KYORITSU 8406 (-40ºC ~ 500ºC)
Mã hàng : 8406
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đổi nguồn AC Kyoritsu 8320
Bộ đổi nguồn AC Kyoritsu 8320
Mã hàng : 8320
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8312
Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8312
Mã hàng : 8312
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhiệt độ đầu dò KYORITSU 8216
Nhiệt độ đầu dò KYORITSU 8216
Mã hàng : 8216
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Mã hàng : 8147
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Mã hàng : 8130
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Mã hàng : 8129-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
 Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
Mã hàng : 8128
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Mã hàng : 8127
Giá : Liên hệ 0902253829
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Mã hàng : 8126
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Mã hàng : 8125
Giá : Liên hệ 0902253829
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Mã hàng : 8124
Giá : Liên hệ 0902253829
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Mã hàng : 8115
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ cọc tiếp đất KYORITSU 8032
Bộ cọc tiếp đất KYORITSU 8032
Mã hàng : 8032
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kiểm tra chì KYORITSU 7265
Dây đo Kiểm tra chì KYORITSU 7265
Mã hàng : 7265
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kyoritsu 7264
 Dây đo Kyoritsu 7264
Mã hàng : 7264
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kyoritsu 7234
Dây đo Kyoritsu 7234
Mã hàng : 7234
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kyoritsu 7165A
Dây đo Kyoritsu 7165A
Mã hàng : 7165A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo KYORITSU 7122B
 Dây đo KYORITSU 7122B
Mã hàng : 7122B
Giá : Liên hệ 0902253829
Que đo KYORITSU 7121B
 Que đo KYORITSU 7121B
Mã hàng : 7121B
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kyoritsu 7107A
Dây đo Kyoritsu 7107A
Mã hàng : 7107A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây đo Kyoritsu 7066A
Dây đo Kyoritsu 7066A
Mã hàng : 7066A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bút thử điện Kyoritsu 5711
Bút thử điện Kyoritsu 5711
Mã hàng : 5711
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy kiểm tra điện áp Kyoritsu KT171 (12 - 690V AC/DC)
Máy kiểm tra điện áp Kyoritsu KT171 (12 - 690V AC/DC)
Mã hàng : KT171
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy thử điện áp KYORITSU KT170 (12 ~ 690V AC / DC)
Máy thử điện áp KYORITSU KT170 (12 ~ 690V AC / DC)
Mã hàng : KT170
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm AC/DC KYORITSU KEWSNAP 203 (AC 400A)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU KEWSNAP 203 (AC 400A)
Mã hàng : EWSNAP 203
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm AC KYORITSU KEWSNAP200 (400A, 600V)
 Ampe kìm AC KYORITSU KEWSNAP200 (400A, 600V)
Mã hàng : KEWSNAP200
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)
Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)
Mã hàng : 8031F
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8031
 Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8031
Mã hàng : 8031
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030
Mã hàng : 8030
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6315-00 (Bluetooth)
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6315-00 (Bluetooth)
Mã hàng : 6315-00
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6201A
Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : 6201A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV
Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV
Mã hàng : 6024PV
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6018
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6018
Mã hàng : 6018
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6016
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6016
Mã hàng : 6016
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6011A
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6011A
Mã hàng : 6011A
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B
Mã hàng : 6010B
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5410
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5410
Mã hàng : 5410
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)
 Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)
Mã hàng : 5406A
Giá : Liên hệ 0902253829
Túi dụng cụ Pro'skit ST-5204
Túi dụng cụ Pro'skit ST-5204
Mã hàng : ST-5204
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan mài mini Pro'skit PT-5202F
Máy khoan mài mini Pro'skit PT-5202F
Mã hàng : PT-5202F
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo lực cầm tay Lutron FG-5020 (20Kg)
Máy đo lực cầm tay Lutron FG-5020 (20Kg)
Mã hàng : FG-5020
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010
Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010
Mã hàng : 5010
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm đo điện trở đất KYORITSU 4202
Ampe kìm đo điện trở đất KYORITSU 4202
Mã hàng : 4202
Giá : Liên hệ 0902253829
Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Mã hàng : 4200
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thử LOOP / PFC / PSC Kyoritsu 4140
Thiết bị thử LOOP / PFC / PSC Kyoritsu 4140
Mã hàng : 4140
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo LOOP / PSC KYORITSU 4118A
Đồng hồ đo LOOP / PSC KYORITSU 4118A
Mã hàng : 4118A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4106
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4106
Mã hàng : 4106
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động giá rẻ
Máy bán hàng tự động giá rẻ
Mã hàng : Model: G8003
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động G8003
Máy bán hàng tự động G8003
Mã hàng : Model:G8003
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bán hàng tự động G8002
Máy bán hàng tự động G8002
Mã hàng : Model:G8002
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác