Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar

» Phụ Kiện Hàng Filcar


Ống dẫn khí thải Ø150
Ống dẫn khí thải Ø150
Mã hàng : Model:Ø150
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn khí thải Ø100
Ống dẫn khí thải Ø100
Mã hàng : Model:Ø100
Giá : Liên hệ 0902253829
Chụp pô Ø100
Chụp pô Ø100
Mã hàng : Model:BGT-100/140SER
Giá : Liên hệ 0902253829
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Mã hàng : Model:AM-TX
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Mã hàng : Model:AMTZ-100/10TR
Giá : Liên hệ 0902253829
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mã hàng : Model:FUSZ-1-1/250
Giá : Liên hệ 0902253829
Mặt bích bít đầu máng trượt FCZ-1-STZ-1
Mặt bích bít đầu máng trượt FCZ-1-STZ-1
Mã hàng : Model:FCZ-1-STZ-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Khớp nối máng trượt STGZ-1-R
Khớp nối máng trượt STGZ-1-R
Mã hàng : Model:STGZ-1-R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máng trượt trung tâm cho quạt AL-400/C
Máng trượt trung tâm cho quạt AL-400/C
Mã hàng : Model:CZ-1-4000
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu thu 250-100
Đầu thu 250-100
Mã hàng : Model:CO-250
Giá : Liên hệ 0902253829
Cút cong 90 độ CR-250-75
Cút cong 90 độ CR-250-75
Mã hàng : Model:CR-250-75
Giá : Liên hệ 0902253829
Cút chia nhánh 250-100
Cút chia nhánh 250-100
Mã hàng : Model:DE-2-A250
Giá : Liên hệ 0902253829
Đường ống nhánh TU-100-1,5
Đường ống nhánh TU-100-1,5
Mã hàng : Model:TU-100-1,5
Giá : Liên hệ 0902253829
Đường ống chính TU-250-1,5
Đường ống chính TU-250-1,5
Mã hàng : Model:TU-250-1,5
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô đôi cho ống xả đôi
Đầu chụp pô đôi cho ống xả đôi
Mã hàng : Model:Y100-BG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi có kẹp BGA-100-PM
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi có kẹp BGA-100-PM
Mã hàng : Model:BGA-100-PM
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi BGA-100
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi BGA-100
Mã hàng : Model:BGA-100
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô cho ống xả đơn có kìm kẹp BGPG-100/200
Đầu chụp pô cho ống xả đơn có kìm kẹp BGPG-100/200
Mã hàng : Model:BGPG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô cho ông xả đơn BG-100/200
Đầu chụp pô cho ông xả đơn BG-100/200
Mã hàng : Model:BG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Tủ điều khiển Inverter QE-AC1/4.0-INV
Tủ điều khiển Inverter QE-AC1/4.0-INV
Mã hàng : Model:QE-AC1/4.0-INV
Giá : Liên hệ 0902253829
Tủ điều khiển QE-AC1/4.0
Tủ điều khiển QE-AC1/4.0
Mã hàng : Model:QE-AC1/4.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Công tắc tự động khởi động quạt MICRO-START
Công tắc tự động khởi động quạt MICRO-START
Mã hàng : Model:MICRO-START
Giá : Liên hệ 0902253829
Van tự động đóng cuộn ống hút AC-SERR
Van tự động đóng cuộn ống hút AC-SERR
Mã hàng : Model:AC-SERR
Giá : Liên hệ 0902253829
Van tự động đóng cuộn ống hút AR100-SERR
Van tự động đóng cuộn ống hút AR100-SERR
Mã hàng : Model:AR100-SERR
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AMT-100/7.5D
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AMT-100/7.5D
Mã hàng : Model:AMT-100/7.5D
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AM-100/7.5D
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AM-100/7.5D
Mã hàng : Model:AM-100/7.5D
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác