Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar


Dây hút chân không AC/81
Dây hút chân không AC/81
Mã hàng : Model:AC/81
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/83
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Mã hàng : Model:TSC-TUBO-A.1.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Mã hàng : Model:CVL- TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Mã hàng : Model:TSC-GIUNTO
Giá : Liên hệ 0902253829
Hộp kết nối TSC-CARTER
Hộp kết nối TSC-CARTER
Mã hàng : Model:TSC-CARTER
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Mã hàng : Model:BP-5000/C-220
Giá : Liên hệ 0902253829
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Mã hàng : Model:TELECONTROL.TSC
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Mã hàng : Model:TMSM-103ABA
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Mã hàng : Model:TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-1000
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-750
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-550
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-400
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay chà hoạt động khí nén
Tay chà hoạt động khí nén
Mã hàng : Model:LEVIGAT.PNEU
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút chân không
Dây hút chân không
Mã hàng : Model:AC/86
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút kết hợp dây khí
Dây hút kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Mã hàng : Model:SOT-1679
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Mã hàng : Model: AC/83-S
Giá : Liên hệ 0902253829
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/87-R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút bụi matit di động EASY-2
Máy hút bụi matit di động EASY-2
Mã hàng : Model: EASY-2
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn khí thải Ø150
Ống dẫn khí thải Ø150
Mã hàng : Model:Ø150
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn khí thải Ø100
Ống dẫn khí thải Ø100
Mã hàng : Model:Ø100
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Mã hàng : Model:TROTTER-100
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Mã hàng : Model:TROTTER-50
Giá : Liên hệ 0902253829
Chụp pô Ø100
Chụp pô Ø100
Mã hàng : Model:BGT-100/140SER
Giá : Liên hệ 0902253829
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Mã hàng : Model:AM-TX
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Mã hàng : Model:AMTZ-100/10TR
Giá : Liên hệ 0902253829
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mã hàng : Model:FUSZ-1-1/250
Giá : Liên hệ 0902253829
Mặt bích bít đầu máng trượt FCZ-1-STZ-1
Mặt bích bít đầu máng trượt FCZ-1-STZ-1
Mã hàng : Model:FCZ-1-STZ-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Khớp nối máng trượt STGZ-1-R
Khớp nối máng trượt STGZ-1-R
Mã hàng : Model:STGZ-1-R
Giá : Liên hệ 0902253829
Máng trượt trung tâm cho quạt AL-400/C
Máng trượt trung tâm cho quạt AL-400/C
Mã hàng : Model:CZ-1-4000
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu thu 250-100
Đầu thu 250-100
Mã hàng : Model:CO-250
Giá : Liên hệ 0902253829
Cút cong 90 độ CR-250-75
Cút cong 90 độ CR-250-75
Mã hàng : Model:CR-250-75
Giá : Liên hệ 0902253829
Cút chia nhánh 250-100
Cút chia nhánh 250-100
Mã hàng : Model:DE-2-A250
Giá : Liên hệ 0902253829
Đường ống nhánh TU-100-1,5
Đường ống nhánh TU-100-1,5
Mã hàng : Model:TU-100-1,5
Giá : Liên hệ 0902253829
Đường ống chính TU-250-1,5
Đường ống chính TU-250-1,5
Mã hàng : Model:TU-250-1,5
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô đôi cho ống xả đôi
Đầu chụp pô đôi cho ống xả đôi
Mã hàng : Model:Y100-BG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi có kẹp BGA-100-PM
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi có kẹp BGA-100-PM
Mã hàng : Model:BGA-100-PM
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi BGA-100
Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi BGA-100
Mã hàng : Model:BGA-100
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô cho ống xả đơn có kìm kẹp BGPG-100/200
Đầu chụp pô cho ống xả đơn có kìm kẹp BGPG-100/200
Mã hàng : Model:BGPG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu chụp pô cho ông xả đơn BG-100/200
Đầu chụp pô cho ông xả đơn BG-100/200
Mã hàng : Model:BG-100/200
Giá : Liên hệ 0902253829
Tủ điều khiển Inverter QE-AC1/4.0-INV
Tủ điều khiển Inverter QE-AC1/4.0-INV
Mã hàng : Model:QE-AC1/4.0-INV
Giá : Liên hệ 0902253829
Tủ điều khiển QE-AC1/4.0
Tủ điều khiển QE-AC1/4.0
Mã hàng : Model:QE-AC1/4.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Công tắc tự động khởi động quạt MICRO-START
Công tắc tự động khởi động quạt MICRO-START
Mã hàng : Model:MICRO-START
Giá : Liên hệ 0902253829
Van tự động đóng cuộn ống hút AC-SERR
Van tự động đóng cuộn ống hút AC-SERR
Mã hàng : Model:AC-SERR
Giá : Liên hệ 0902253829
Van tự động đóng cuộn ống hút AR100-SERR
Van tự động đóng cuộn ống hút AR100-SERR
Mã hàng : Model:AR100-SERR
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AMT-100/7.5D
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AMT-100/7.5D
Mã hàng : Model:AMT-100/7.5D
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AM-100/7.5D
Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện AM-100/7.5D
Mã hàng : Model:AM-100/7.5D
Giá : Liên hệ 0902253829
Cuộn ống thu ARC-100/5D
Cuộn ống thu ARC-100/5D
Mã hàng : Model: ARC-100/5D
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút chân không cho 3 khoang hoạt động đồng thời AL-300/C
Quạt hút chân không cho 3 khoang hoạt động đồng thời AL-300/C
Mã hàng : Model:AL-300/C
Giá : Liên hệ 0902253829
Quạt hút trung tâm cho 5 khoang hoạt động đồng thời AL-400/C
Quạt hút trung tâm cho 5 khoang hoạt động đồng thời AL-400/C
Mã hàng : Model:AL-400/C
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác