Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» Thiết Bị Hồng Ký

» Máy Cắt Hồng Ký


Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H200D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
 Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H180D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V (Cắt dày 20mm)
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V  (Cắt dày 20mm)
Mã hàng : Model:HK100IGBTPLA SMA-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V  (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V  (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V (Cắt dày 8mm)
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V  (Cắt dày 8mm)
Mã hàng : Model:HK40PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác