Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu yamawa nhật bản

» Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa


Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE5.0-12
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE5.0-12
Mã hàng : Model: CE5.0-12
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE4.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE4.0
Mã hàng : Model: CE4.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0-8
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0-8
Mã hàng : Model: CE3.0-8
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0
Mã hàng : Model: CE3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.5
Mã hàng : Model: CE2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.0
Mã hàng : Model: CE2.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.5
Mã hàng : Model: CE1.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.0
Mã hàng : Model: CE1.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE0.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE0.5
Mã hàng : Model: CE0.5
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác