Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu noga của Israel


Hệ thống tưới nguội MC1601
Hệ thống tưới nguội MC1601
Mã hàng : Model:MC1601
Giá : Liên hệ 0902253829
Đế từ cho chân đế từ DG0039 Noga
Đế từ cho chân đế từ DG0039 Noga
Mã hàng : Model:DG0039
Giá : Liên hệ 0902253829
Đế từ cho chân đế từ DG0038 Noga
Đế từ cho chân đế từ DG0038 Noga
Mã hàng : Model:DG0038
Giá : Liên hệ 0902253829
Khớp đo kiểm độ đồng tâm phôi 8mm NF1015 Noga
Khớp đo kiểm độ đồng tâm phôi 8mm NF1015 Noga
Mã hàng : Model:NF1015
Giá : Liên hệ 0902253829
Khớp đo kiểm độ đồng tâm phôi đa năng NF1022 Noga
Khớp đo kiểm độ đồng tâm phôi đa năng NF1022 Noga
Mã hàng : Model:NF1022
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ chân đế từ và đồng hồ so cơ DG6150 Noga
Bộ chân đế từ và đồng hồ so cơ DG6150 Noga
Mã hàng : Model:DG6150
Giá : Liên hệ 0902253829
Chân đế từ 3 khớp cầu DG10503 Noga
Chân đế từ 3 khớp cầu DG10503 Noga
Mã hàng : Model:DG10503
Giá : Liên hệ 0902253829
Chân đế từ 3 khớp cầu nhỏ NF61003 Noga
Chân đế từ 3 khớp cầu nhỏ NF61003 Noga
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Chân đế từ 3 khớp cầu nhỏ NF61003 Noga
Chân đế từ 3 khớp cầu nhỏ NF61003 Noga
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao gọt bavia NG9300
Bộ dao gọt bavia NG9300
Mã hàng : Model:NG9300
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao gọt bavia SP7700
Bộ dao gọt bavia SP7700
Mã hàng : Model:SP7700
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo bavia 7 chi tiết SP1010 Noga
Bộ dao cạo bavia 7 chi tiết SP1010 Noga
Mã hàng : Model:SP1010
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ vát mép ống 4-42mm SP81005 Noga
Dụng cụ vát mép ống 4-42mm SP81005 Noga
Mã hàng : Model:SP81005
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao vát mép 2 chiều 10-22mm RC2200 Noga
Dao vát mép 2 chiều 10-22mm RC2200 Noga
Mã hàng : Model:RC2200
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao vát mép 2 chiều 5-10mm RC2000 Noga
Dao vát mép 2 chiều 5-10mm RC2000 Noga
Mã hàng : Model:RC2000
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao vát mép 2 chiều 2-5.5mm RC1000 Noga
Dao vát mép 2 chiều 2-5.5mm RC1000 Noga
Mã hàng : Model:RC1000
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao vát mép lỗ 1-10.4mm BC1041 Noga
Lưỡi dao vát mép lỗ 1-10.4mm BC1041 Noga
Mã hàng : Model:BC1041
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao vát mép lỗ 3-20mm C20 Noga
Lưỡi dao vát mép lỗ 3-20mm C20 Noga
Mã hàng : Model:BC2011
Giá : Liên hệ 0902253829
Thanh nối dao vát mép CH3000 Noga
Thanh nối dao vát mép CH3000 Noga
Mã hàng : Model:CH3000
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao vát mép lỗ bằng tay 3-20mm NG3100 Noga
Dao vát mép lỗ bằng tay 3-20mm NG3100 Noga
Mã hàng : Model:NG3100
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối lưỡi BD5010 và cán NG-3 EL05003 Noga
Đầu nối lưỡi BD5010 và cán NG-3 EL05003 Noga
Mã hàng : Model:EL05003
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối lưỡi 3.2mm và cán NG-3 EL02003 Noga
Đầu nối lưỡi 3.2mm và cán NG-3 EL02003 Noga
Mã hàng : Model:EL02003
Giá : Liên hệ 0902253829
Cán dao cạo bavia NG-3 Noga
Cán dao cạo bavia NG-3 Noga
Mã hàng : Model:NG-3
Giá : Liên hệ 0902253829
Cán dao cạo bavia NG-2 Noga
Cán dao cạo bavia NG-2 Noga
Mã hàng : Model:NG-2
Giá : Liên hệ 0902253829
Cán dao cạo bavia NG-1 Noga
Cán dao cạo bavia NG-1 Noga
Mã hàng : Model:NG-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Bô dao cạo bavia bằng gốm CR2300
Bô dao cạo bavia bằng gốm CR2300
Mã hàng : Model:CR2300
Giá : Liên hệ 0902253829
Bô dao cạo bavia bằng gốm CR2000
Bô dao cạo bavia bằng gốm CR2000
Mã hàng : Model:CR2000
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao cạo bằng gốm CR2500
Lưỡi dao cạo bằng gốm CR2500
Mã hàng : Model:CR2500
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao cạo bằng gốm CR2200
Lưỡi dao cạo bằng gốm CR2200
Mã hàng : Model:CR2200
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao móc bavia lỗ ngược BD6610 Noga
Lưỡi dao móc bavia lỗ ngược BD6610 Noga
Mã hàng : Model:BD6610
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao gọt bavia đa năng 10 món
Bộ dao gọt bavia đa năng 10 món
Mã hàng : Model:BS9999
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia phủ TiN BN2010 Noga
Lưỡi dao gọt bavia phủ TiN BN2010 Noga
Mã hàng : Model:BN2010
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BN1010 Noga
Lưỡi dao gọt bavia BN1010 Noga
Mã hàng : Model:BN1010
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao cạo bavia BD5010 Noga
Lưỡi dao cạo bavia BD5010 Noga
Mã hàng : Model:BD5010
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BK3010 Noga
Lưỡi dao gọt bavia BK3010 Noga
Mã hàng : Model:BK3010
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BS3510 Noga
Lưỡi dao gọt bavia BS3510 Noga
Mã hàng : Model:BS3510
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BS3010 Noga
Lưỡi dao gọt bavia BS3010 Noga
Mã hàng : Model:BS3010
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia Inox BS2012 Noga
Lưỡi dao gọt bavia Inox BS2012 Noga
Mã hàng : Model:BS2012
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BS1012 Noga
Lưỡi dao gọt bavia  BS1012 Noga
Mã hàng : Model :BS1012
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao gọt bavia BS1010 Noga
Lưỡi dao gọt bavia BS1010 Noga
Mã hàng : Model:BS1010
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo bavia NG8350 Noga
Bộ dao cạo bavia NG8350 Noga
Mã hàng : Model:NG8350
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo bavia NG8200 Noga
Bộ dao cạo bavia NG8200 Noga
Mã hàng : Model:NG8200
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo bavia NG8150 Noga
Bộ dao cạo bavia NG8150 Noga
Mã hàng : Model:NG8150
Giá : Liên hệ 0902253829
Lưỡi dao cạo bavia chi tiết dập N80 Noga
Lưỡi dao cạo bavia chi tiết dập N80 Noga
Mã hàng : Model: BN8010
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo chi tiết dập DB1000 Noga
Bộ dao cạo chi tiết dập DB1000 Noga
Mã hàng : Model: DB1000
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dao cạo cán hợp kim nhôm RB4000 Noga
Bộ dao cạo cán hợp kim nhôm RB4000 Noga
Mã hàng : Model:RB4000
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác