Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Máy cưa gỗ, cưa lọng


Máy bào GHO 6500 82MM - 650W
Máy bào GHO 6500 82MM - 650W
Mã hàng : Model:GHO 6500 82MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa bàn GTS 10XC 254MM-2100W
Máy cưa bàn GTS 10XC 254MM-2100W
Mã hàng : Model: GTS 10XC
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy phay gỗ GMR 1 6MM - 550W
Máy phay gỗ GMR 1 6MM - 550W
Mã hàng : Model:GMR 1 6MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa kiếm GSA 18V 28MM - 18v
Máy cưa kiếm GSA 18V 28MM - 18v
Mã hàng : Model:GSA 18V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa kiếm GSA 1100E 230MM - 1110W
Máy cưa kiếm GSA 1100E 230MM - 1110W
Mã hàng : Model:GSA 1100E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 235 (Turbo) 235MM - 2050W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 235 (Turbo) 235MM - 2050W
Mã hàng : Model:GKS 235
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 7000 185MM - 1100W
Máy cưa gỗ, cưa lọng  GKS 7000 185MM - 1100W
Mã hàng : Model: GKS 7000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 700 70MM - 500W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 700 70MM - 500W
Mã hàng : Model:GST 700
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 25M 80MM - 670W
Máy cưa gỗ, cưa lọng  GST 25M 80MM - 670W
Mã hàng : Model: GST 25M
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 8000E 80MM - 710W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 8000E 80MM - 710W
Mã hàng : Model:GST 8000E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 80PBE 80MM - 550W
 Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 80PBE 80MM - 550W
Mã hàng : Model:GST 80PBE
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 65E 65MM - 400W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 65E 65MM - 400W
Mã hàng : Model:GST 65E
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác