Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Khoan chuyên dụng


Máy thổi nóng GHG 630DCE 6300C - 2000W
Máy thổi nóng GHG 630DCE 6300C - 2000W
Mã hàng : Model:GHG 630DCE 6300C - 2000W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy vặn ốc vít dùng pin GDR 1440 - LI 6MM - 14V
Máy vặn ốc vít dùng pin GDR 1440 - LI 6MM - 14V
Mã hàng : Model:GDR 1440 - LI 6MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 8-45DV 45MM -1500W
Khoan chuyên dụng GBH 8-45DV 45MM -1500W
Mã hàng : Model:GBH 8-45DV
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 8-45D 45MM -1500W
Khoan chuyên dụng GBH 8-45D 45MM -1500W
Mã hàng : Model: GBH 8-45D
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 5-40D 40MM -1100W
Khoan chuyên dụng GBH 5-40D 40MM -1100W
Mã hàng : Model:GBH 5-40D
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 4-32DFR 32MM - 900W
Khoan chuyên dụng GBH 4-32DFR 32MM - 900W
Mã hàng : Model:GBH 4-32DFR
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W
Khoan chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W
Mã hàng : Model: GBH 3-28DRE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W
Khoan chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W
Mã hàng : Model:GBH 2-28DV
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W
Khoan chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W
Mã hàng : Model:GBH 2-26DE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Mã hàng : Model:GBH 2-26E
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH2-24DRE 24MM-790W
Khoan chuyên dụng GBH2-24DRE 24MM-790W
Mã hàng : Model:GBH2-24DRE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH2-24RE 24MM-790W
Khoan chuyên dụng GBH2-24RE 24MM-790W
Mã hàng : Model:GBH2-24RE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-20RE 20MM - 600W
Khoan chuyên dụng GBH 2-20RE 20MM - 600W
Mã hàng : Model:2-20RE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-18RE 18MM - 550W
Khoan chuyên dụng GBH 2-18RE 18MM - 550W
Mã hàng : Model:GBH 2
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác