Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch


Phụ Kiện BT 350
Phụ Kiện BT 350
Mã hàng : Model:BT 350
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện BM 1
Phụ Kiện BM 1
Mã hàng : Model:BM 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện LR 7
Phụ Kiện LR 7
Mã hàng : Model:LR 7
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện LR 6
Phụ Kiện LR 6
Mã hàng : Model:LR 6
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện Kính Laser
Phụ Kiện Kính Laser
Mã hàng : Model:Kính Laser
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện BT 150 5/8
Phụ Kiện BT 150 5/8
Mã hàng : Model:BT 150 5/8
Giá : Liên hệ 0902253829
Phụ Kiện BT 150
Phụ Kiện BT 150
Mã hàng : Model:BT 150
Giá : Liên hệ 0902253829
Camera giám sát GIC120C
Camera giám sát GIC120C
Mã hàng : Model:GIC120C
Giá : Liên hệ 0902253829
Camera giám sát GIC 120
Camera giám sát GIC 120
Mã hàng : Model:GIC 120
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy dò đa năng D-Tect 150
Máy dò đa năng D-Tect 150
Mã hàng : Model:D-Tect 150
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy dò đa năng D-Tect 120
Máy dò đa năng D-Tect 120
Mã hàng : Model:D-Tect 120
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy dò đa năng GMS 120
Máy dò đa năng GMS 120
Mã hàng : Model:GMS 120
Giá : Liên hệ 0902253829
Chân,Mia BT160 ( Chân máy thủy Bình)
 Chân,Mia BT160 ( Chân máy thủy Bình)
Mã hàng : Model: BT160
Giá : Liên hệ 0902253829
Chân,Mia GR500 ( Cây mia )
Chân,Mia GR500 ( Cây mia )
Mã hàng : Model:GR500
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy trắc địa 32D
 Máy trắc địa 32D
Mã hàng : Model:32D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy trắc địa GOL 32D + BT160 + GR500
 Máy trắc địa GOL 32D + BT160 + GR500
Mã hàng : Model:GOL 32D + BT160 + GR500
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy trắc địa GOL 26D
 Máy trắc địa GOL 26D
Mã hàng : Model:GOL 26D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy trắc địa GOL 26D + BT160 + GR500
Máy trắc địa GOL 26D + BT160 + GR500
Mã hàng : Model:GOL 26D + BT160 + GR500
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo kĩ thuật số GAM220
Thước đo kĩ thuật số GAM220
Mã hàng : Model:GAM220
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo kĩ thuật số GIM 60
Thước đo kĩ thuật số GIM 60
Mã hàng : Model:GIM 60
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo kĩ thuật số GIM 120
Thước đo kĩ thuật số GIM 120
Mã hàng : Model: GIM 120
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GRL300HVG
Máy cân mực  GRL300HVG
Mã hàng : Model: GRL300HVG
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GCL25
Máy cân mực GCL25
Mã hàng : Model:GCL25
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GPL 5
Máy cân mực GPL 5
Mã hàng : Model:GPL 5
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GTL 3
Máy cân mực GTL 3
Mã hàng : Model:GTL 3
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GLL 8-40E SET ( Có chân máy )
Máy cân mực GLL 8-40E SET ( Có chân máy )
Mã hàng : Model:GLL 8-40E SET
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GLL 5-40E SET ( Có chân máy)
Máy cân mực  GLL 5-40E SET ( Có chân máy)
Mã hàng : Model:GLL 5-40E SET
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GLL 3-80
Máy cân mực GLL 3-80
Mã hàng : Model:GLL 3-80
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GCL2-50G tia xanh
Máy cân mực GCL2-50G tia xanh
Mã hàng : Model:GCL2-50G tia xanh
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GCL2-15G tia xanh
 Máy cân mực GCL2-15G tia xanh
Mã hàng : Model:GCL2-15G tia xanh
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GLL 5-50X
Máy cân mực GLL 5-50X
Mã hàng : Model:GLL 5-50X
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cân mực GLL 3-15X
Máy cân mực GLL 3-15X
Mã hàng : Model:GLL 3-15X
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 250VF
 Máy đo kĩ thuật số GLM 250VF
Mã hàng : Model:GLM 250VF
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 80
Máy đo kĩ thuật số GLM 80
Mã hàng : Model:GLM 80
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 7000
Máy đo kĩ thuật số GLM 7000
Mã hàng : Model:GLM 7000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 50C
Máy đo kĩ thuật số GLM 50C
Mã hàng : Model: GLM 50C
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 500
Máy đo kĩ thuật số GLM 500
Mã hàng : Model:GLM 500
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 40
Máy đo kĩ thuật số GLM 40
Mã hàng : Model:GLM 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đo kĩ thuật số GLM 30
Máy đo kĩ thuật số GLM 30
Mã hàng : Model:GLM 30
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy thổi nóng GHG 630DCE 6300C - 2000W
Máy thổi nóng GHG 630DCE 6300C - 2000W
Mã hàng : Model:GHG 630DCE 6300C - 2000W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy thổi nóng GHG 600-3 6000C -1800W
Máy thổi nóng GHG 600-3 6000C -1800W
Mã hàng : Model:GHG 600-3 6000C -1800W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy vặn ốc vít dùng pin GDX 18V- LI 6MM-18V
Máy vặn ốc vít dùng pin GDX 18V- LI 6MM-18V
Mã hàng : Model:GDX 18V- LI 6MM-18V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy vặn ốc vít dùng pin GDR 1440 - LI 6MM - 14V
Máy vặn ốc vít dùng pin GDR 1440 - LI 6MM - 14V
Mã hàng : Model:GDR 1440 - LI 6MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bắn keo GKP 200CE 200MM - 600W
Máy bắn keo GKP 200CE 200MM - 600W
Mã hàng : Model: GKP 200CE 200MM - 600W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy thổi lò GBL 800E (820W)
Máy thổi lò GBL 800E (820W)
Mã hàng : Model:GBL 800E (820W)
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút bụi dùng Pin GAS 18V-LI SOLO
 Máy hút bụi dùng Pin GAS 18V-LI SOLO
Mã hàng : Model:GAS 18V-LI SOLO
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút bụi dùng Pin GAS 18V-LI SET 18V- Ap
Máy hút bụi dùng Pin GAS 18V-LI SET 18V- Ap
Mã hàng : Model:GAS 18V-LI SET 18V- A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút bụi GAS 15 PS 15lít - 1100W
 Máy hút bụi GAS 15 PS 15lít - 1100W
Mã hàng : Model:GAS 15 PS 15lít - 1100W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút bụi GAS 15 15lít - 1100W
Máy hút bụi GAS 15 15lít - 1100W
Mã hàng : Model:GAS 15 15lít - 1100W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt gạch GDM 121 110mm- 1250W
Máy cắt gạch GDM 121 110mm- 1250W
Mã hàng : Model:GDM 121 110mm- 1250W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt sắt GCO 14-24 355MM - 2400W
Máy cắt sắt GCO 14-24 355MM - 2400W
Mã hàng : Model:GCO 14-24 355MM - 2400W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt sắt GCO 200 355MM - 2000W
Máy cắt sắt GCO 200 355MM - 2000W
Mã hàng : Model:GCO 200 355MM - 2000W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt tôn GSC 2.8 2.8MM - 500W
Máy cắt tôn GSC 2.8 2.8MM - 500W
Mã hàng : Model:GSC 2.8 2.8MM - 500W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt rung GOP 30-28 300W
Máy cắt rung GOP 30-28 300W
Mã hàng : Model:GOP 30-28 300W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bào GHO 6500 82MM - 650W
Máy bào GHO 6500 82MM - 650W
Mã hàng : Model:GHO 6500 82MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa bàn GTS 10XC 254MM-2100W
Máy cưa bàn GTS 10XC 254MM-2100W
Mã hàng : Model: GTS 10XC
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 160 2100W - 140bar
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 160 2100W - 140bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 160 2100W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 45-14X 2100W - 140ba
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 45-14X 2100W - 140ba
Mã hàng : Model:AQUATAK 45-14X 2100W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 125 1500W - 125bar
 Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 125 1500W - 125bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 125 1500W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 120 1500W - 120ba
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 120 1500W - 120ba
Mã hàng : Model:AQUATAK 120 1500W
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 33-11 1300W - 110bar
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 33-11 1300W - 110bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 33-11
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy phay gỗ GMR 1 6MM - 550W
Máy phay gỗ GMR 1 6MM - 550W
Mã hàng : Model:GMR 1 6MM
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa kiếm GSA 18V 28MM - 18v
Máy cưa kiếm GSA 18V 28MM - 18v
Mã hàng : Model:GSA 18V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa kiếm GSA 1100E 230MM - 1110W
Máy cưa kiếm GSA 1100E 230MM - 1110W
Mã hàng : Model:GSA 1100E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 235 (Turbo) 235MM - 2050W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 235 (Turbo) 235MM - 2050W
Mã hàng : Model:GKS 235
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 190 185MM - 1400W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 190 185MM - 1400W
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 7000 185MM - 1100W
Máy cưa gỗ, cưa lọng  GKS 7000 185MM - 1100W
Mã hàng : Model: GKS 7000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 700 70MM - 500W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 700 70MM - 500W
Mã hàng : Model:GST 700
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 25M 80MM - 670W
Máy cưa gỗ, cưa lọng  GST 25M 80MM - 670W
Mã hàng : Model: GST 25M
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 8000E 80MM - 710W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 8000E 80MM - 710W
Mã hàng : Model:GST 8000E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 80PBE 80MM - 550W
 Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 80PBE 80MM - 550W
Mã hàng : Model:GST 80PBE
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 65E 65MM - 400W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 65E 65MM - 400W
Mã hàng : Model:GST 65E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy chà nhám GEX 125-1AE 125MM - 250W
Máy chà nhám GEX 125-1AE 125MM - 250W
Mã hàng : Model:GEX 125-1AE
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy chà nhám GSS 2300 92 X 182MM
Máy chà nhám GSS 2300 92 X 182MM
Mã hàng : Model:GSS 2300
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy chà nhám GSS 1400 113 X 105MM
Máy chà nhám GSS 1400 113 X 105MM
Mã hàng : Model:GSS 1400
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy chà nhám GPO 950 180MM - 950W
Máy chà nhám GPO 950 180MM - 950W
Mã hàng : Model:GPO 950
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài khuôn GGS 8CE
Máy mài khuôn GGS 8CE
Mã hàng : Model:GGS 8CE
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài khuôn GGS 28LCE 8MM - 650W
Máy mài khuôn GGS 28LCE 8MM - 650W
Mã hàng : Model:GGS 28LCE
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài khuôn GGS 28LC 8MM - 650W
Máy mài khuôn GGS 28LC 8MM - 650W
Mã hàng : Model:GGS 28LC
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài khuônG GS 5000L 6MM - 300W
Máy mài khuônG GS 5000L 6MM - 300W
Mã hàng : Model:GS 5000L
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài khuôn GGS 3000L 6MM - 300W
Máy mài khuôn GGS 3000L 6MM - 300W
Mã hàng : Model:GGS 3000L
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 20-230 230MM - 2000W
Máy mài góc GWS 20-230 230MM - 2000W
Mã hàng : Model:GWS 20-230
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 20-180 180MM - 2000W
Máy mài góc GWS 20-180 180MM - 2000W
Mã hàng : Model:GWS 20-180
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 20-180 180MM - 2000W
Máy mài góc GWS 20-180 180MM - 2000W
Mã hàng : Model:GWS 20-180
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 2000-230 230MM - 2000W
 Máy mài góc GWS 2000-230 230MM - 2000W
Mã hàng : Model: GWS 2000-230
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 22-180LVI 180MM - 2200W
Máy mài góc GWS 22-180LVI 180MM - 2200W
Mã hàng : Model:GWS 22-180LVI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 22-180 180MM - 2200W
 Máy mài góc GWS 22-180 180MM - 2200W
Mã hàng : Model: GWS 22-180
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 2000-180 180MM - 2000W
Máy mài góc GWS 2000-180 180MM - 2000W
Mã hàng : Model:GWS 2000-180
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 17-150CI 150MM - 1700W
Máy mài góc GWS 17-150CI 150MM - 1700W
Mã hàng : Model:GWS 17-150CI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 17-125CI 125MM - 1.700W
Máy mài góc GWS 17-125CI 125MM - 1.700W
Mã hàng : Model:GWS 17-125CI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 13-125CI 125MM - 1300W
Máy mài góc GWS 13-125CI 125MM - 1300W
Mã hàng : Model:GWS 13-125CI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 900-125 100MM - 900W
Máy mài góc GWS 900-125 100MM - 900W
Mã hàng : Model: GWS 900-125
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 8-125C 125MM - 850W
Máy mài góc GWS 8-125C 125MM - 850W
Mã hàng : Model:GWS 8-125C
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 7-125 125MM - 720W
Máy mài góc GWS 7-125 125MM - 720W
Mã hàng : Model: GWS 7-125
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 900-100S 100MM - 900W
Máy mài góc GWS 900-100S 100MM - 900W
Mã hàng : Model:GWS 900-100S
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 900-100 100MM - 900W
Máy mài góc GWS 900-100 100MM - 900W
Mã hàng : Model:GWS 900-100
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 7-100ET 100MM - 720W
Máy mài góc GWS 7-100ET 100MM - 720W
Mã hàng : Model:GWS 7-100ET
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 750-100 100MM - 750W
Máy mài góc GWS 750-100 100MM - 750W
Mã hàng : Model:GWS 750-100
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 6-100S 100MM - 710W
Máy mài góc GWS 6-100S 100MM - 710W
Mã hàng : Model:GWS 6-100S
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy mài góc GWS 060 100MM - 670W
Máy mài góc GWS 060 100MM - 670W
Mã hàng : Model:GWS 060
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan động lực dùng pin GBH 180LI 13MM -18V
Máy khoan  động lực dùng pin GBH 180LI 13MM -18V
Mã hàng : Model:GBH 180LI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan động lực dùng pin GSB 180LI 12MM -18V
Máy khoan  động lực dùng pin GSB 180LI 12MM -18V
Mã hàng : Model:GSB 180LI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan động lực dùng pin GSB 140LI 12MM -14V
Máy khoan  động lực dùng pin GSB 140LI 12MM -14V
Mã hàng : Model:GSB 140LI
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan động lực dùng pin GSB 120 LI 10MM - 12V
Máy khoan  động lực dùng pin GSB 120 LI 10MM - 12V
Mã hàng : Model:GSB 120
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đục phá GSH 16-30 30MM -1750W
Máy đục phá GSH 16-30 30MM -1750W
Mã hàng : Model:GSH 16-30
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đục phá GSH 11E 17MM -1500
Máy đục phá GSH 11E 17MM -1500
Mã hàng : Model:GSH 11E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đục phá GSH 9VC 17MM-1500W
Máy đục phá GSH 9VC 17MM-1500W
Mã hàng : Model:GSH 9VC
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đục phá GSH 5 17MM -1025W
Máy đục phá GSH 5 17MM -1025W
Mã hàng : Model: GSH 5
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy đục phá GSH 500 17MM -1025W
Máy đục phá GSH 500 17MM -1025W
Mã hàng : Model:GSH 500
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 8-45DV 45MM -1500W
Khoan chuyên dụng GBH 8-45DV 45MM -1500W
Mã hàng : Model:GBH 8-45DV
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 8-45D 45MM -1500W
Khoan chuyên dụng GBH 8-45D 45MM -1500W
Mã hàng : Model: GBH 8-45D
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 5-40D 40MM -1100W
Khoan chuyên dụng GBH 5-40D 40MM -1100W
Mã hàng : Model:GBH 5-40D
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 4-32DFR 32MM - 900W
Khoan chuyên dụng GBH 4-32DFR 32MM - 900W
Mã hàng : Model:GBH 4-32DFR
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W
Khoan chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W
Mã hàng : Model: GBH 3-28DRE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W
Khoan chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W
Mã hàng : Model:GBH 2-28DV
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W
Khoan chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W
Mã hàng : Model:GBH 2-26DE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Mã hàng : Model:GBH 2-26E
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Khoan chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W
Mã hàng : Model:GBH 2-26E
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH2-24DRE 24MM-790W
Khoan chuyên dụng GBH2-24DRE 24MM-790W
Mã hàng : Model:GBH2-24DRE
Giá : Liên hệ 0902253829
Khoan chuyên dụng GBH2-24RE 24MM-790W
Khoan chuyên dụng GBH2-24RE 24MM-790W
Mã hàng : Model:GBH2-24RE
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác