Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị điện lạnh value


Bơm hút chân không value Vri-8
Bơm hút chân không value Vri-8
Mã hàng : Model:Vri-8
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm hút chân không value Vri-4
Bơm hút chân không value Vri-4
Mã hàng : Model:Vri-4
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút chân không value Vri-2
Máy hút chân không value Vri-2
Mã hàng : Model:Vri-2
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút chân không value Vri-2/4/8
Máy hút chân không value Vri-2/4/8
Mã hàng : Model:Vri-2/4/8
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo cường độ âm thanh Value VSM351
Thiết bị đo cường độ âm thanh Value VSM351
Mã hàng : Model:VSM351
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo gió Value VAM361
Thiết bị đo gió Value VAM361
Mã hàng : Model:VAM361
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo tốc độ quay Value VRM371
Thiết bị đo tốc độ quay Value VRM371
Mã hàng : Model:VRM
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo nhiệt độ sử dụng tia hồng ngoại VDM-300
Thiết bị đo nhiệt độ sử dụng tia hồng ngoại VDM-300
Mã hàng : Model:VDM-300
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị đo nhiệt độ sử dụng tia hồng ngoại VIT-300
Thiết bị đo nhiệt độ sử dụng tia hồng ngoại VIT-300
Mã hàng : Model: VIT-300
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng Hồ Vạn Năng VALUE VDM-151
Đồng Hồ Vạn Năng VALUE VDM-151
Mã hàng : Model:VDM-151
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-800-MIS
Bộ lã ống đồng  Value VFT-800-MIS
Mã hàng : Model:VFT-800-MIS
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-8C
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-8C
Mã hàng : Model:VTB-8C
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-5A
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-5A
Mã hàng : Model:VTB-5A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-5B
Bộ dụng cụ bảo dưỡng Value VTB-5B
Mã hàng : Model: VTB-5B
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ kẹp đa năng VALUE VDM-202
Đồng hồ kẹp đa năng VALUE VDM-202
Mã hàng : Model:VDM-202
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-70
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-70
Mã hàng : Model:VTC-70
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-42
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-42
Mã hàng : Model:VTC-42
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-32
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-32
Mã hàng : Model:VTC-32
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-28B
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-28B
Mã hàng : Model: VTC-28B
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-28
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-28
Mã hàng : Model:VTC-28
Giá : Liên hệ 0902253829
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-19
Dao cắt ống đồng VALUE VTC-19
Mã hàng : Model:VTC-19
Giá : Liên hệ 0902253829
Kềm kẹp ống đồng Value VRT-101
Kềm kẹp ống đồng Value VRT-101
Mã hàng : Model:VRT-101
Giá : Liên hệ 0902253829
Kềm bấm Value VRT-102
Kềm bấm  Value VRT-102
Mã hàng : Model:VRT-102
Giá : Liên hệ 0902253829
Chìa vặn có bánh cóc Value VRT-202
Chìa vặn có bánh cóc Value VRT-202
Mã hàng : Model:VRT-202
Giá : Liên hệ 0902253829
Chìa vặn có bánh cóc Value VRT-201
Chìa vặn có bánh cóc Value VRT-201
Mã hàng : Model: VRT-201
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ mài Value VRT-301
Dụng cụ mài Value VRT-301
Mã hàng : Model: VRT-301
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ mài Value VRT-302
Dụng cụ mài Value VRT-302
Mã hàng : Model:VRT-302
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ nạo Value VTT-5
Dụng cụ nạo Value VTT-5
Mã hàng : Model:VTT-5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ loe lệch tâm tự động VALUE VET-19-S
Bộ loe lệch tâm tự động  VALUE VET-19-S
Mã hàng : Model:VALUE VET-19-S
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ nong và loe ống đồng Value VHE-42C
Bộ nong và loe  ống đồng Value VHE-42C
Mã hàng : Model:VHE-42C
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ nong và loe ống đồng Value VHE-29C
Bộ nong và loe ống đồng Value VHE-29C
Mã hàng : Model:VHE-29C
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ nong ống đồng Value VST-42B
Bộ nong ống đồng Value VST-42B
Mã hàng : Model:VST-42B
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ nong ống đồng Value VST-29B
Bộ nong ống đồng Value VST-29B
Mã hàng : Model:VST-29B
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ nong ống đồng Value VST-29A
Bộ nong ống đồng Value VST-29A
Mã hàng : Model:VST-29A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-5
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-5
Mã hàng : Model:VBT-5
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-4
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-4
Mã hàng : Model: VBT-4
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-3
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-3
Mã hàng : Model: VBT-3
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-2A
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-2A
Mã hàng : Model:VBT-2A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-2
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-2
Mã hàng : Model:VBT-2
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-1A
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-1A
Mã hàng : Model:VBT-1A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-1
Dụng cụ uốn ống đồng Value VBT-1
Mã hàng : Model:VBT-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-809-IS
Bộ lã ống đồng Value VFT-809-IS
Mã hàng : Model:VFT-809-IS
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-809-I
Bộ lã ống đồng Value VFT-809-I
Mã hàng : Model:VFT-809-I
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng (bộ loe ống đồng) Value VFT-808C
Bộ lã ống đồng (bộ loe ống đồng) Value VFT-808C
Mã hàng : Model:VFT-808C
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ loe ống đồng Value VFT-808-A
Bộ loe ống đồng Value VFT-808-A
Mã hàng : Model:VFT-808-A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-IE
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-IE
Mã hàng : Model:VFT-808-IE
Giá : Liên hệ 0902253829
Value VFT-808-IS
Value VFT-808-IS
Mã hàng : Model:VFT-808-IS
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng (bộ loe ống đồng) Value VFT-808-MI-02
Bộ lã ống đồng (bộ loe ống đồng) Value VFT-808-MI-02
Mã hàng : Model:VFT-808-MI-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ loe ống đồng Value VFT-808-MI
Bộ loe ống đồng Value VFT-808-MI
Mã hàng : Model:VFT-808-MI
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-I-02
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-I-02
Mã hàng : Model:VFT-808-I-0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-I
Bộ lã ống đồng Value VFT-808-I
Mã hàng : Model:VFT-808-I
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị phát hiện rò rỉ gas Value VLD-2
Thiết bị phát hiện rò rỉ gas Value VLD-2
Mã hàng : Model:VLD-2
Giá : Liên hệ 0902253829
Cân điện tử Value VES-100A
Cân điện tử Value VES-100A
Mã hàng : Model: VES-100A
Giá : Liên hệ 0902253829
Cân điện tử Value VES-50A
Cân điện tử Value VES-50A
Mã hàng : Model:VES-50A
Giá : Liên hệ 0902253829
Cân điện tử Value VES-100B
Cân điện tử Value VES-100B
Mã hàng : Model:VES-100B
Giá : Liên hệ 0902253829
Cân điện tử Value VES-50B
Cân điện tử Value VES-50B
Mã hàng : Model:VES-50B
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R134a
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R134a
Mã hàng : Model: VRP-C-R/Y/B R134a
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R134a/R22/R12
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R134a/R22/R12
Mã hàng : Model:VRP-C-R/Y/B R134a/R22/R12
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R410A
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-C-R/Y/B R410A
Mã hàng : Model:VRP-C-R/Y/B R410A
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R134a
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R134a
Mã hàng : Model:VRP-U-R/Y/B R134a
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R134a/R22/R12
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R134a/R22/R12
Mã hàng : Model:VRP-U-R/Y/B R134a/R22/R12
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R410A
Ống dẫn gas lạnh độ bền cao VRP-U-R/Y/B R410A
Mã hàng : Model:VRP-U-R/Y/B R410A
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SC
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SC
Mã hàng : Model:VHF-SC
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SB
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SB
Mã hàng : Model:VHF-SB
Giá : Liên hệ 0902253829
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SA
Đầu nối ống ga lạnh Value VHF-SA
Mã hàng : Model:VHF-SA
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV12
Van điều khiển Value CV12
Mã hàng : Model:CV12
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV11
Van điều khiển Value CV11
Mã hàng : Model: CV11
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV10
Van điều khiển Value CV10
Mã hàng : Model:CV10
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV09
Van điều khiển Value CV09
Mã hàng : Model:CV09
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV08
Van điều khiển Value CV08
Mã hàng : Model:CV08
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV07
Van điều khiển Value CV07
Mã hàng : Model:CV07
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV06
Van điều khiển Value CV06
Mã hàng : Model:CV06
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV05
Van điều khiển Value CV05
Mã hàng : Model:CV05
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV04
Van điều khiển Value CV04
Mã hàng : Model: CV04
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV03
Van điều khiển Value CV03
Mã hàng : Model: CV03
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV02
Van điều khiển Value CV02
Mã hàng : Model:CV02
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điều khiển Value CV01
Van điều khiển Value CV01
Mã hàng : Model:CV01
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh điện tử Value VDG-1
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh điện tử Value VDG-1
Mã hàng : Model:VDG-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B-03
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B-03
Mã hàng : Model: VMG-2-R22-B-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B-02
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R22-B-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-B
Mã hàng : Model:VMG-2-R22-B
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R32
Bộ đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R32
Mã hàng : Model:VMG-2-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-02
Bộ đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R134A-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R134a
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R134a
Mã hàng : Model:VMG-2-R134a
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-B
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-05
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-05
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-05
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-4-S1
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-4-S1
Mã hàng : Model:VDG-4-S1
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-2-S1
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-2-S1
Mã hàng : Model:VDG-2-S1
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-S1
Đồng hồ điện tử nạp gas lạnh Value VDG-S1
Mã hàng : Model:VDG-S1
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-S-L
Đồng hồ nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-S-L
Mã hàng : Model:VMG-1-S-L
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-S-H
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-S-H
Mã hàng : Model:VMG-1-S-H
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-U-L
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-U-L
Mã hàng : Model:VMG-1-U-L
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-U-H
Đồng nạp gas lạnh đơn Value VMG-1-U-H
Mã hàng : Model: VMG-1-U-H
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-4-R410A
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-4-R410A
Mã hàng : Model:VMG-4-R410A
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-03
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-03
Mã hàng : Model:VMG-2-R22-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-03
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-03
Mã hàng : Model:VMG-2-R22-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-02
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R22-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-B-02
Đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-B-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R134A-B-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-B
Đồng hồ nạp gas VALUE VMG-2-R134A-B
Mã hàng : Model:VMG-2-R134A-B
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B-03
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B-03
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-B-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B-02
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-B-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-04
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-04
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-04
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-03
Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-03
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-03
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-02
Bộ đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-02
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A-02
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A
Mã hàng : Model:VMG-2-R410A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R1234yf
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R1234yf
Mã hàng : Model:VMG-2-R1234yf
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R32
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R32
Mã hàng : Model:VMG-2-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22
Bộ Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R22
Mã hàng : Model:VMG-2-R22
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24LOS-R32
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24LOS-R32
Mã hàng : Model:VRR24LOS-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L-R32
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L-R32
Mã hàng : Model:VRR24L-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L-R32
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L-R32
Mã hàng : Model:VRR12L-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24LOS-R32
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24LOS-R32
Mã hàng : Model:VRR24LOS-R32
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L
Mã hàng : Model:VRR12L
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L-OS
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12L-OS
Mã hàng : Model: VRR12L-OS
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L
Mã hàng : Model:VRR24L
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L-OS
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24L-OS
Mã hàng : Model:VRR24L-OS
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24M
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR24M
Mã hàng : Model:VRR24M
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12M
Thiết bị thu hồi gas lạnh Value VRR12M
Mã hàng : Model:VRR12M
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm chân không value công nghiệp VP2220
Máy bơm chân không value công nghiệp VP2220
Mã hàng : Model:VP2220
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm chân không value công nghiệp VP2120
Máy bơm chân không value công nghiệp VP2120
Mã hàng : Model:VP2120
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác